Projekt MEPI

17. 12. 2017

Ekonomska šola Novo mesto se je s šolskim letom 2017/18 vključila v projekt MEPI.

V projekt je vključenih 17 dijakov 1. in 2. letnika, ki so si oblikovali svoj program aktivnosti in postavili cilje na bronasti stopnji.

Mentorice so: Lorena Ignaz, Klavdija Giodani, Jasmina Žagar in Liljana Vovk.

 

KAJ JE MEPI?

 

Mednarodno priznanje za mlade – MEPI je svetovno priznani mladinski program, ki mladim med 14. in 25. letom omogoča, da v svojem prostem času, v okviru neformalnega učenja, z aktivno udeležbo na različnih področjih (prostovoljstvo, veščine, šport in odprava), odkrijejo, razvijejo in uresničijo svoje potenciale. Tako mlade spodbuja k vsestranskemu razvoju v aktivne, odgovorne in zadovoljne ljudi, pripravljene na izzive življenja.

 

KAJ MLADI PRIDOBITE V PROGRAMU MEPI?

 • izkušnje in veščine, ki vam bodo koristile v vsakdanjem in tudi poklicnem življenju
 • prepoznavanje svojih zmogljivosti in pomanjkljivosti, predvsem pa odkrivanje svojih potencialov in talentov
 • utrjevanje pozitivne samopodobe in samozaupanja
 • odkritje novih interesnih področij, priložnosti in načinov delovanja
 • zavest o pomenu zdravega življenjskega sloga
 • nova prijateljstva in poznanstva s sovrstniki v lokalnem in globalnem prostoru
 • krepitev čuta za solidarnost, medsebojno povezanost in medgeneracijsko sodelovanje
 • znanje o postavljanju in doseganju ciljev
 • zavest o pomenu skrbi za okolje
 • krepitev aktivnosti in samoiniciativnosti
 • možnost lažjega in hitrejšega vključevanje na trg delovne sile (tuja praksa

KOMPETENCE, KI JIH BOSTE PRIDOBILI V PROGRAMU MEPI:

MEPI JE POT, KI TE POPELJE DO OSEBNE ZMAGE!

 

STOPNJE PROGRAMA MEPI

                       

 

   

BRONASTA STOPNJA

–     za mlade od 14. leta naprej

–     6 mesecev izvajanja izbrane dejavnosti

 

 

 

SREBRNA STOPNJA

–     za mlade od 15. leta naprej

–     12 mesecev izvajanja izbrane dejavnosti

 

 

ZLATA STOPNJA

–     za mlade od 16. leta naprej

–     18 mesecev izvajanja izbrane dejavnosti

 

VSAKA STOPNJA VSEBUJE 4 PODROČJA

 

Več informacij na: http://www.mepi.si

Fotografije: