Šolska prehrana

5. 6. 2024

Jedilnik – junij 2024

Prenesi

CENA ŠOLSKE MALICE IN OSNOVNE INFORMACIJE

Cena šolske malice znaša 3,60 € na dan. Dijaki, ki ste upravičeni do 40 % subvencije, boste plačali za malico 2,16 € na dan. Dijaki, ki ste upravičeni do 70 % subvencije, pa boste plačali za malico 1,,08 € na dan.

Posamezni obrok dnevne šolske malice se lahko odjavi preko aplikacije na spletni strani šole (e-asistent). Posamezni obrok je pravočasno odjavljen, če se ga odjavi vsaj en delovni dan prej, in sicer do 8.00 ure. V izjemnih primerih kot je bolezen, poškodba, smrt v družini ter drugih izrednih okoliščinah je tudi odjava za isti dan pravočasna, v kolikor se odsotnost prek e- maila sporoči do 7.45 ure koordinatorki šolske prehrane Ireni Papež (). Posamezni obrok za dijaka, ki je odsoten od pouka zaradi sodelovanja pri športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih, srečanjih ter delovni praksi, na katerih sodeluje v imenu šole, odjavi šola.

Šolske malice se bodo plačevale s položnicami. Račun za šolsko malico pa je možno poravnati preko direktne obremenitve SEPA- trajnika. Naročilo za otvoritev trajnika – izpolnjen in podpisan obrazec – soglasje za SEPA direktno obremenitev- se pošlje na šolo ali odda v računovodstvu. Starši se lahko odločite tudi za plačilo malice preko e- računa.

Pomembne informacije o šolski prehrani

Prenesi

Obrazec za prijavo na šolsko malico za šolsko leto 2024/2025

Prenesi

Soglasje za sepa direktno obremenitev (trajnik)

Prenesi

Izjava za izdajo e-položnice

Prenesi

Izjava za prejemanje e-računa

Prenesi