Projekt ZUIP

14. 11. 2019

PODJETNIŠKI IZZIVI 2019/2020

Ekonomska šola Novo mesto je v šolskem letu 2019/2020 nosilec konzorcija za izvedbo dejavnosti s področja spodbujanja ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti v osnovnih in srednjih šolah. Člani tega konzorcija so poleg Ekonomske šole Novo mesto še OŠ Dolenjske Toplice, OŠ Vavta vas, OŠ Grm in OŠ Stopiče, s katerimi je sklenjena konzorcijska pogodba. 27. in 28. septembra ter 4. in 5. oktobra 2019 bo na Ekonomski šoli Novo mesto potekal projekt Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti (ZUIP), ki ga v okviru programa Mladim se dogaja
organizira SPIRIT Slovenija, javna agencija, v sodelovanju s konzorcijem Ekonomske šole Novo mesto ter Razvojnim centrom Novo mesto. Štiri dni bodo dijaki in učenci reševali podjetniški izziv, ki ga bo podal Razvojni center Novo mesto. Tema letošnjega izziva je, kako oživiti propadajoče stavbe ali javne površine v Straži in jih ponovno vrniti v uporabo. V okviru izbrane teme bodo udeleženci spoznali pomen timskega dela in:
– opredelili ter testirali problem na izbranem področju
– opredelili ponujeno vrednost
– iskali in testirali rešitve
– navezali stike z lokalnim okoljem
– poiskali MVP
– oblikovali poslovni model
– predstavili poslovni model pred komisijo (pitch).

Pri izvedbi aktivnosti bo sodelovala zunanja mentorica Željka Kitić.