Ekonomska gimnazija

1. 9. 2022
PREDSTAVITEV PROGRAMA

Program ekonomske gimnazije je štiriletni splošno izobraževalni program, ki se zaključi s splošno maturo. Od ostalih gimnazijskih programov se razlikuje po tem, da ima v predmetniku strokovna predmeta ekonomijo in podjetništvo, nima pa fizike in filozofije.

TRAJANJE ŠOLANJA 

Izobraževanje po programu gimnazije traja štiri leta, zaključi pa se s splošno maturo, ki je povsem enaka in enakovredna kot v vseh drugih gimnazijskih programih. Razlikuje se po izbirnih predmetih. Na ekonomski gimnaziji je obvezni izbirni predmet ekonomija, dijaki pa izbirajo še med zgodovino in geografijo ter drugim tujim jezikom. Lahko se pohvalimo, da so dijaki pri opravljanju mature uspešni.

MATURA OBSEGA: 

A. Obvezni del:

• slovenščina

• 1. tuji jezik

• matematika

B. Izbirni del:

• Ekonomija

• Zgodovina ali geografija ali 2. tuji jezik (kot prvi tuji jezik)

 NADALJEVANJE IZOBRAŽEVANJA 

Vsi gimnazijski programi omogočajo pripravo za nadaljnji univerzitetni študij. Po zaključku Ekonomske gimnazije lahko nadaljujete študij na kater­ikoli fakulteti, visoki šoli ali višji šoli.

Naši dijaki najpogosteje študirajo v smeri ekonomije, prava, humanističnih in družbenih ved. Izobrazijo se tudi za učitelje različnih smeri, vzgojitelje, socialne pedagoge in psihologe, študirajo slovenščino in tuje jezike, informatiko in računalništvo ter logistiko. Nekateri pa nadaljujejo šolanje tudi v tehničnih in naravoslovnih smereh in se izobrazijo za univ. dipl. inženirje s področja strojništva, gozdarst­va, geodezije, pa tudi arhitekture, farmacije in medicine.

POSEBNOSTI EKONOMSKE GIMNAZIJE 

Je ena od strokovnih gimnazij. Tisto, kar dijake najbolj navdušuje, je, da na ekonomski gimnaziji ni fizike.

Od ostalih gimnazij se razlikuje v tem, da ima v svojem programu poleg splošnoizobraževalnih predmetov tudi strokovne pred­mete, in sicer EKONOMIJOPODJETNIŠTVO in POSLOVANJE

Ekonomija in podjetništvo se med seboj tesno prepletata, vendar osvetljujeta probleme gospodarjenja iz različnih zornih kotov in s tem razvijata tudi različna znanja.

  • Ekonomija

Ekonomija je eden od predmetov na maturi. Pri pouku vam ekonomijo približamo s praktičnimi primeri, ki osvetlijo družbene, politične, pravne in druge okvire ekonomskega odločanja, saj je pravi cilj ekonomije razvijanje vaših zmožnosti za smotrne odločitve v različnih okoliščinah. Z novimi načini poučevanja učno snov aktualiziramo z novejšimi dogajanji doma in po svetu. (Irena)

  • Podjetništvo 

Ekonomiste motivira uspeh. Zato z dijaki pri pouku podjetništva razvijamo nji­hove prijetne podjetniške zamisli in sposobnosti. Tako z dijaki pri podjetništvu povezujemo ekonomska, tehnična in poslovna znanja, s katerimi oni svoje ideje mojstrsko izražajo in razvijajo. In jih morda kasneje v življenju tudi realizirajo. (Irena)

  • Poslovna informatika

Poslovna informatika v okviru Poslovanja podpira znanja, pridobljena pri ekonomiji in podjetništvu in jih nadgrajuje. Poleg tega pa sodeluje tudi s splošnoizobraževalnimi pred­meti. Glede na to, da danes brez uporabe IKT (informacijsko-komunikacijske tehnologije) ne gre, se res trudimo, da dijaki obvladajo delo z računalnikom in poznajo najpomembnejše programe. V ta namen imamo 6 najsodobneje oprem­ljenih računalniških učilnic, poleg tega pa so dijakom na voljo tudi računalniki v knjižnici in v šolskih avlah.

Kako strokovne predmete doživljajo dijaki, nam je zaupala naša bivša dijakinja, Maja Brunskole: »Ekonomija je zelo zanimiva veda, ki nam pomaga razumeti svet okoli nas. Pridobljeno ekonomsko znanje nam pomaga razumeti gospodarske razmere doma in po svetu. Tudi tisti, ki sprva niso bili navdušeni nad ekonomi­jo, so spoznali, da jim bo osnovno ekonomsko znanje prišlo vedno in povsod v življenju prav.

Predmet pri katerem lahko uporabimo svojo domišljijo, uporabimo svojo kreativnost in na lahek način pridobimo super ocene, je zagotovo podjetništvo. Pouk podjetništva poteka v prijetnem vzdušju, tako da nam snov hitro šine v glavo. Pri podjetništvo so najboljše tri stvari: velik del pouka poteka v računalniških učilnicah, ne pišemo kontrolnih nalog in ni spraševanja!«

Predmetnik Ekonomska gimnazija
Prenesi