Izobraževanje odraslih

21. 11. 2016

Na šoli izvajamo tudi izobraževanje odraslih, ki poteka v obliki, ki je prilagojena odraslim osebam.

SPLOŠNE INFORMACIJE

Vodja izobraževanja odraslih: Elizabeta Pintarič

Telefonska številka: 07 393 32 84

Elektronska pošta: odrasli@esnm.si

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI:

EKONOMSKI TEHNIK

Pogoj za vpis: končana osnovna šola, šolanje traja 4 leta in se zaključi s poklicno maturo.

MEDIJSKI TEHNIK

Pogoj za vpis: končana osnovna šola, šolanje traja 4 leta in se zaključi s poklicno maturo.

TRGOVEC

Pogoj za vpis: končana osnovna šola ali nižja poklicna šola, šolanje traja 3 leta in se zaključi z zaključnim izpitom.

VPIS V PROGRAM IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH

Programi: ekonomski tehnik, medijski tehnik in trgovec.

Zaradi omejitve prostih mest se je potrebno predhodno najaviti na: odrasli@esnm.si

Za najavo po elektronski pošti pošljite:

  • izpolnjen VPISNI LIST
  • fotokopijo osebnega dokumenta (sprednja in zadnja stran osebne izkaznice ali izpisek iz rojstne matične knjige)
  • skenirana spričevala (spričevalo 9. razreda OŠ; spričevala ali obvestila o uspehu vseh letnikov srednjega strokovnega izobraževanja + matura oz. poklicna matura – če opravljate prekvalifikacijo ali nadaljujete šolanje)

V primeru popolne prijave se dogovorimo za datum in čas vpisa in prejmete UPN za plačilo vpisnine. Načeloma bodo vpisi ob petkih oziroma po dogovoru. Vpisi bodo potekali med 27. 8. in 30. 9. 2021 oz. do ZAPOLNITVE vpisnih mest.

Vpis bo OSEBNO na šoli – PREDHODNO SE NAJAVITE, da se dogovorimo za datum in čas ter način vpisa (glede na situacijo in navodila MIZŠ, ki bodo veljavna v obdobju vpisa). S sabo prinesete na vpogled vse ORIGINALNE dokumente (spričevala, osebni dokument), katere ste ob najavi poslali po elektronski pošti. Ob osebnem vpisu se dopolni in podpiše vpisni list, podpiše pogodba o izobraževanju ter izdela osebni izobraževalni načrt.

Za vstop v prostore Ekonomske šole Novo mesto veljajo higienski ukrepi za zajezitev okužb s COVID-19. V šolo lahko vstopate samo, če ste zdravi in predhodno najavljeni. V šolo vstopate z masko, ki jo obvezno nosite ves čas, ko se nahajate v šolskih prostorih. Vzdržujte primerno medsebojno razdaljo in ves čas skrbite za higieno rok in kašlja, pogosto umivanje ali razkuževanje rok.

Brošura – izobraževanje odrasli
Brošura 2020/2021