Seznam profesorjev

14. 9. 2018
Sabina Cilenšek
Profesorica nemščine

Profesorica nemškega jezika v programih ekonomska gimnazija, ekonomski tehnik, medijski tehnik in trgovec.

e-pošta: 

Violeta Gerden
Profesorica zgodovine in geografije.
Klavdija Giodani
Profesorica psihologije in svetovalna delavka
Mojca Grmovšek Kastelic
Profesorica nemščine
Eva Kalčič
Profesorica slovenskega jezika in književnosti.
Martina Kočevar
Profesorica strokovnih predmetov v programu medijski tehnik

Profesorica tipografije in reprodukcije, grafičnih in medijskih procesov, grafičnih in reprodukcijskih sistemov v programu medijski tehnik.

e-pošta: 

Jasna Korbar
Profesorica kemije in stroovnih predmetov v programih trgovec in ekonomski tehnik
Aleksandra Kropin
Profesorica IKT in strokovnih predmetov v programih ekonomski tehnik in trgovec

Profesorica informacijsko-komunikacijske tehnologije, informatike, poslovne informatike, poslovnega bontona, upravljanja z blagovno skupino tekstilij in drogerijskih izdelkov v programih ekonomski tehnik, medijski tehnik, ekonomska gimnazija in trgovec.

e-pošta: 

Nataša Malnar Bregar
Profesorica angleščine
Erika Medle Semec
Profesorica nemščine in angleščine
Jelko Moderc
Profesor angleškega jezika

Profesor angleškega jezika v programih ekonomska gimnazija, ekonomski tehnik, medijski tehnik in trgovec.

e-pošta: 

Zdenko Potočar
Profesor IKT in strokovnih predmetov v programu medijski tehnik
Mojca Radešček
Profesorica slovenščine
Tamara Rifelj
Profesorica umetnosti in strokovnih predmetov v programu medijski tehnik