Seznam profesorjev

14. 9. 2018
Katja Cimermančič
Profesorica matematike
Violeta Gerden
Profesorica zgodovine in geografije.
Klavdija Giodani
Profesorica psihologije in svetovalna delavka
Mojca Grmovšek Kastelic
Profesorica nemščine
Jure Hlača
Profesor športne vzgoje

Profesor športne vzgoje v programih trgovec, ekonomski tehnik, medijski tehnik in ekonomska gimnazija.

e-pošta: 

Eva Kalčič
Profesorica slovenskega jezika in književnosti.
Martina Kočevar
Profesorica strokovnih predmetov v programu medijski tehnik
Aleksandra Kropin
Profesorica IKT in strokovnih predmetov v programih ekonomski tehnik in trgovec

Profesorica informacijsko-komunikacijske tehnologije, informatike, poslovne informatike, poslovnega bontona, upravljanja z blagovno skupino tekstilij in drogerijskih izdelkov v programih ekonomski tehnik, medijski tehnik, ekonomska gimnazija in trgovec.

e-pošta: 

Josipa Lajkovič
Profesorica strokovnih predmetov v programu medijski tehnik
Zdenko Potočar
Profesor IKT in strokovnih predmetov v programu medijski tehnik
Mojca Radešček
Profesorica slovenščine
Tamara Rifelj
Profesorica umetnosti in strokovnih predmetov v programu medijski tehnik