Seznam profesorjev

14. 9. 2018
Nina Arnuš
Profesorica sociologije
Jernej Balant
Knjižničar
Slavka Breznikar
Profesorica slovenščine

Pomočnica ravnateljice in profesorica slovenskega jezika v programu ekonomska gimnazija, ekonomski tehnik in trgovec.

 

e-pošta: slavka.breznikar@esnm.si

Sabina Cilenšek
Profesorica nemščine

Profesorica nemškega jezika v programih ekonomska gimnazija, ekonomski tehnik, medijski tehnik in trgovec.

e-pošta: sabina.cilensek@esnm.si

Katja Cimermančič
Profesorica matematike

Profesorica matematike v programih ekonomski tehnik, medijski tehnik in trgovec.

e-pošta: katja.cimermancic@esnm.si

Violeta Gerden
Profesorica zgodovine in geografije.

Profesorica zgodovine v programih ekonomski tehnik, medijski tehnik in ekonomska gimnazija in profesorica geografije v programu medijski tehnik.

e-pošta: violeta.gerden@esnm.si

Klavdija Giodani
Profesorica psihologije in svetovalna delavka

Profesorica psihologije v programih ekonomska gimnazija in ekonomski tehnik ter šolska svetovalna delavka.

e-pošta: klavdija.giodani@esnm.si

Mojca Grmovšek Kastelic
Profesorica nemščine

Profesorica nemškega jezika v programu ekonomski tehnik, medijski tehnik in ekonomska gimnazija.

e-pošta: mojca.grmovsek@esnm.si

Jure Hlača
Profesor športne vzgoje

Profesor športne vzgoje v programih trgovec, ekonomski tehnik, medijski tehnik in ekonomska gimnazija.

e-pošta: jure.hlaca@esnm.si

Lorena Ignaz
Profesorica športne vzgoje

Profesorica športne vzgoje v programih ekonomska gimnazija, ekonomski tehnik, medijski tehnik in trgovec.

e-pošta: lorena.ignaz@esnm.si

Katja Jakoš
Profesorica geografije.
Marjanca Jakše
PROFESORICA STROKOVNIH PREDMETOV V PROGRAMU EKONOMSKI TEHNIK in MEDIJSKI TEHNIK
Eva Kalčič
Profesorica slovenskega jezika in književnosti.

Profesorica slovenskega jezika in književnosti.

e-pošta: eva.kalcic@esnm.si

Dejan Klančičar
Profesor biologije

Profesor biologije in naravoslovja v programu ekonomska gimnazija.

e-pošta: dejan.klancicar@esnm.si

Martina Kočevar
Profesorica strokovnih predmetov v programu medijski tehnik

Profesorica tipografije in reprodukcije, grafičnih in medijskih procesov, grafičnih in reprodukcijskih sistemov v programu medijski tehnik.

e-pošta: martina.kocevar@esnm.si

Jasna Korbar
Profesorica kemije in stroovnih predmetov v programih trgovec in ekonomski tehnik

Profesorica kemije, POZ, UBŽ, UBT, UBD v programih ekonomska gimnazija, ekonomski tehnik in medijski tehnik.

e-pošta: jasna.korbar@esnm.si

Valerija Kranjc
Profesorica strokovnih predmetov v programu ekonomski tehnik in trgovec
Aleksandra Kropin
Profesorica IKT in strokovnih predmetov v programih ekonomski tehnik in trgovec

Profesorica informacijsko-komunikacijske tehnologije, informatike, poslovne informatike, poslovnega bontona, upravljanja z blagovno skupino tekstilij in drogerijskih izdelkov v programih ekonomski tehnik, medijski tehnik, ekonomska gimnazija in trgovec.

e-pošta: aleksandra.kropin@esnm.si

Josipa Lajkovič
Profesorica strokovnih predmetov v programu medijski tehnik

Profesorica tipografije in reprodukcije ter grafičnih in medijskih procesov v programu medijski tehnik.

e-pošta: josipa.lajkovic@esnm.si

Andrej Lapanje
Prof. športne vzgoje
Marija Lekše
Profesorica strokovnih predmetov v programu ekonomski tehnik
Nataša Malnar Bregar
Profesorica angleščine

Profesorica angleškega jezika v programu ekonomska gimnazija, ekonomski tehnik, medijski tehnik in trgovec.

e-pošta: natasa.malnar@esnm.si

Erika Medle Semec
Profesorica nemščine in angleščine

Profesorica nemškega in angleškega jezika v programu ekonomski tehnik, medijski tehnik, ekonomska gimnazija in trgovec.

e-pošta: erika.medle@esnm.si

Jelko Moderc
Profesor angleškega jezika

Profesor angleškega jezika v programih ekonomska gimnazija, ekonomski tehnik, medijski tehnik in trgovec.

e-pošta: jelko.moderc@esnm.si

Mateja Nemanič
Profesorica strokovnih predmetov v programih ekonomski tehnik, trgovec in medijski tehnik
Srečko Paderšič
Profesor strokovnih predmetov v programu medijski tehnik

Profesor Medijskega oblikovanja, Izražanja s sliko in zvokom

e-pošta: srecko.padersic@esnm.si

Elizabeta Pintarič
Profesorica IKT in organizatorica praktičnega izobraževanja

Profesorica IKT v programu ekonomska gimnazija, ekonomski tehnik in medijski tehnik.

e-pošta: elizabeta.pintaric@esnm.si

Lidija Pirc
Profesorica strokovnih predmetov v programu ekonomski tehnik in trgovec
Mojca Plut
Profesorica matematike

Profesorica matematike in fizike v programih ekonomska gimnazija, ekonomski tehnik in medijski tehnik.

e-pošta: mojca.plut@esnm.si

Anja Plut
Profesorica strokovnih predmetov v programu medijski tehnik
Zdenko Potočar
Profesor IKT in strokovnih predmetov v programu medijski tehnik

Profesor informatike, multimedijske produkcije in medijskega oblikovanja v medijskem tehniku in ekonomski gimnaziji.

e-pošta: zdenko.potocar@esnm.si

Mojca Radešček
Profesorica slovenščine

Profesorica slovenščine in prodajnega sporazumevanja v programu ekonomska gimnazija, ekonomski tehnik, medijski tehnik in trgovec.

e-pošta: mojca.radescek@esnm.si

Tamara Rifelj
Profesorica umetnosti in strokovnih predmetov v programu medijski tehnik

Profesorica likovne umetnosti, umetnosti, tipografije in reprodukcije, snemanja in montaže v programih ekonomska gimnazija in medijski tehnik.

e-pošta: tamara.rifelj@esnm.si

Barbara Turk
Profesorica naravoslovja
Katarina Udovč
Profesorica matematike

Profesorica matematike v programih ekonomski tehnik, medijski tehnik in trgovec.

e-pošta: katarina.udovc@esnm.si

Nina Umek Lovrić
Profesorica strokovnih predmetov v programu medijski tehnik
Karmen Virc
Profesorica strokovnih predmetov v gimnaziji

Profesorica ekonomije in podjetništva v ekonomski gimnaziji.

e-pošta: karmen.virc@esnm.si

Jasmina Žagar
Profesorica strokovnih predmetov v programu medijski tehnik