Obvestilo staršem

Spoštovani!

V sredo, 1. 9. 2021, se začne izvajanje pouka po modelu B. Tako dijaki kot zaposleni moramo upoštevati  odredbe Vlade RS, MIZŠ in NIJZ.

Za dijake je priporočljivo samotestiranje. Vse v zvezi s tem si lahko preberete na spodnjih povezavah.

https://www.nijz.si/sl/samotestiranje

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODLO2555

Na podlagi navodil in modelov MIZŠ smo pripravili nov hišni red Prenesi

Razpored prihodov dijakov za 1. šolski dan je objavljen na spletni strani šole.

Urnik pouka je objavljen v e-asistentu.