Po Dolenjski

Po Dolenjski

V torek, 15.10., smo se dijaki 4.a, v okviru internega dela mature iz zgodovine, odpravili na ekskurzijo po Dolenjski. Šli smo proti Žužemberku in si med potjo ogledali Dolenjske Toplice in Sotesko, ustavili pa smo se tudi na Dvoru. Vsak dijak je imel pripravljeni tudi svoj referat z različnimi temami, ki smo jih predstavili na avtobusu ter postojankah. Ogledali smo si tudi grad Žužemberk, ko pa smo se vračali, smo se ustavili tudi na Bazi 20. Tam nam je gospod iz Dolenjskega muzeja predstavil dogajanje v času 2. svetovne vojne in nas s svojo predstavitvijo zelo navdušil. Nato smo se vrnili v Novo mesto, kjer pa smo si ogledali še kapiteljsko cerkev ter vodnjak in Rotovž na Glavnem trgu.

This slideshow requires JavaScript.