1. september – PRIHOD V ŠOLO

1. september – PRIHOD V ŠOLO

Dragi dijaki!
V petek, 1. 9., bo pouk potekal po naslednjem razporedu:
za 1. letnike od 8.00 do 11.00 v matičnih učilnicah
za višje letnike od 8.00 do 10.00 v matičnih učilnicah
(razpored učilnic boste našli pri mizi dežurnega dijaka)
Družili se boste z razredniki, ki vam bodo dali natančne informacije za delo v tem šolskem letu. Dijaki 4. letnika boste dobili tudi pomembne informacije o maturi.