Projekt Podvig

8. 6. 2021
Projekt Podvig

V projektu Podvig naši dijaki razvijajo podjetnostno kompetenco na različnih ravneh. Podjetnostna kompetenca pomeni zmožnost izkoriščanja priložnosti in uresničevanja zamisli ter pretvarjanja teh priložnosti in zamisli v vrednost za druge. Temelji na ustvarjalnosti, kritičnem mišljenju in reševanju problemov, iniciativnosti in Continue reading

Continue reading...