NAVODILA ZA ZUNANJE OBISKOVALCE V ČASU COVID 19

NAVODILA ZA ZUNANJE OBISKOVALCE V ČASU COVID 19

Vse osebe, ki vstopajo v šolo, in so starejše od 12 let, morajo izpolnjevati PCT pogoje in nositi maske. Po vstopu se morajo javiti dežurnemu učencu, pri katerem podpišejo izjavo o izpolnjevanju PCT pogoja. S seboj morajo imeti veljavno dokazilo o PCT, ki ga morajo dati na vpogled za to pooblaščeni osebi.

Dežurni dijak nato obiskovalca pospremi do ustrezne osebe.