Podelitev spričeval poklicne mature

Podelitev spričeval poklicne mature

Seznanitev z uspehom in podelitev spričeval poklicne mature 2021 na Ekonomski šoli Novo mesto

Tudi letos smo se na začetku julija še zadnjič srečali z večino maturantk in maturantov. V sredo, 7. julija,  je bilo konec negotovosti za vse dijake, ki so uspešno opravili spomladanski rok poklicne mature. Seznanitev z rezultati in podelitev spričeval je potekala po razredih.

Ravnateljica je najprej pozdravila maturantke in maturante ekonomskega tehnika. Čestitala jim je za uspešno opravljeno maturo in za lepe rezultate, kljub temu, da sta zadnji dve šolski leti potekali v neobičajnih okoliščinah.

V imenu Društva računovodij, finančnikov in revizorjev Novo mesto je ravnateljica najprej podelila priznanje in nagrado dvema dijakoma, ki sta skozi vsa štiri leta pri računovodstvu dosegla odlično oceno. Čestitke!

Sledili sta še podelitvi spričeval maturantkam in maturantom obeh razredov medijskega tehnika. Tudi njim je ravnateljica na začetku čestitala in zaželela tudi za naprej veliko uspeha in pozitivnih misli, besed, dejanj, vrednot …  Svojega uspeha sta se še posebej lahko razveselili letošnji zlati maturantki: Janja Benedik, ki je dosegla vse točke in Natalija Kaferle.

Vsem maturantkam in maturantom čestitamo ter želimo srečno pri nadaljnjem študiju in srečno v življenju. Veselimo se vaših uspehov. Pa lepe počitnice!