Podelitev spričeval splošne mature

Podelitev spričeval splošne mature

Podelitev maturitetnih spričeval za splošno maturo bo 11.7.2024 ob 10.uri v predavalnici P1 na VSŠ.