Uspešno predstavili svojo poslovno idejo

Uspešno predstavili svojo poslovno idejo

V sredo, 6. 3. 2019, je v dvorani Golovec v Celju potekal 13. mednarodni sejem učnih podjetij. Udeležilo se ga je 30 učnih podjetij iz Slovenije in 22 iz tujine, in sicer iz Avstrije, Bolgarije, Srbije, Črne gore in Hrvaške. Našo šolo so zastopali dijaki 4. b z dvema podjetjema: Sladkosvet, d. o. o. in Baggy, d. o. o.. Na sejmu so dijaki tržili svoje izdelke, sklepali prodajne pogodbe in navezovali poslovne stike. Po vnaprej določenem časovnem razporedu pa so potekali tudi poslovni razgovori med predstavniki učnih podjetij.

Za nastop na sejmu so morali dijaki izdelati poslovni model podjetja, pripraviti promocijsko gradivo in urediti stojnico. Celostno grafično podobo in promocijsko gradivo so za učna podjetja oblikovali dijaki medijskega tehnika v okviru projekta Oglaševanje učnih podjetij.  Veliko časa so dijaki namenili tudi pripravi na sejemsko komunikacijo v slovenskem in angleškem jeziku ter treningu poslovnega bontona.

Dijaki so na sejmu pridobili svoje prve poslovne izkušnje ter razvijali sposobnosti komuniciranja, pogajanja, javnega nastopanja in timskega dela. Seveda pa je bil sejem tudi priložnost za medsebojno druženje, izmenjavo izkušenj in sklepanje novih poznanstev.

 

This slideshow requires JavaScript.