Izobraževanje odraslih

21. 11. 2016

Na šoli izvajamo tudi izobraževanje odraslih, ki poteka v obliki, ki je prilagojena odraslim osebam.

SPLOŠNE INFORMACIJE

Vodja izobraževanja odraslih: Elizabeta Pintarič

Telefonska številka: 07 393 32 84

Elektronska pošta: odrasli@esnm.si

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI:

EKONOMSKI TEHNIK

Pogoj za vpis: končana osnovna šola, šolanje traja 4 leta in se zaključi s poklicno maturo.

MEDIJSKI TEHNIK

Pogoj za vpis: končana osnovna šola, šolanje traja 4 leta in se zaključi s poklicno maturo.

TRGOVEC

Pogoj za vpis: končana osnovna šola ali nižja poklicna šola, šolanje traja 3 leta in se zaključi z zaključnim izpitom.

Brošura – izobraževanje odrasli
Prenesi
Podrobnejše informacije dobite pri vodji izobraževanja odraslih. Vabljeni!