Evropa Direct in mreža Solvit

Evropa Direct in mreža Solvit

Danes, 23. 5. 2023, smo dijaki razredov 3. c in 3. d imeli delavnice v organizaciji Evrope Direct Novo
mesto in mreže SOLVIT. Delavnice smo se udeležili v okviru aktivnega državljanstva.
SOLVIT je brezplačni sistem neformalnega reševanja sporov na področju notranjega trga EU. Je
storitev, ki jo ponuja javna uprava vsake države EU in Islandije, Lihtenštajna in Norveške. Kadar javni
organ ne ravna v skladu z zakonodajo EU in državljanu ali podjetju iz druge države EU postavlja
neutemeljene ovire lahko pomaga SOLVIT.
Prejeli smo zloženke z informacijami o Erasmus+, Solvit-u, Evropskem potrošniškem centru in
podobnih temah. Na koncu smo naše znanje preverili z kvizom ter ob uspešnosti prejeli nagrade.
Spletne strani omenjenih organizacij priporočamo vsem, ki potujete, naročate preko spleta ali
koristite druge storitve znotraj EU. Če se namreč pri tem srečate s težavami vam jih brezplačno
pomagajo rešiti.