Evropski dan jezikov

Evropski dan jezikov

Vsako leto 26. septembra po vsej Evropi praznujemo EVROPSKI DAN JEZIKOV. Ta dan je namenjen osveščanju javnosti o bogati kulturni in jezikovni različnosti v Evropi ter o pomenu učenja jezikov za utrjevanje evropskih načel strpnosti in medsebojnega razumevanja.

Tudi na naši šoli želimo, da bi dijaki prepoznali pomen znanja tujih jezikov, negovali in cenili svoj materni jezik, širili obzorja in rušili kulturne stereotipe.

Od ponedeljka, 27. 9. do srede, 29. 9. smo tako lahko prisluhnili govorjeni besedi v slovenščini, ruščini, bosanščini, slovaščini, albanščini, romščini, makedonščini, francoščini, angleščini z irskim naglasom, nemščini in angleščini.