Evropski dan jezikov na Ekonomski šoli Novo mesto

Evropski dan jezikov na Ekonomski šoli Novo mesto

26. septembra že od leta 2001 praznujemo evropski dan jezikov. Tudi na Ekonomski šoli Novo mesto poudarjamo pomen bogastva kulturne in jezikovne različnosti. Ob tem še posebej izpostavljamo, kako je za krepitev načel strpnosti in medsebojnega razumevanja pomembno tudi učenje jezikov. Znanje jezikov namreč odpira vrata v študijsko in poklicno mobilnost, širi obzorja in ruši kulturne stereotipe.

Pri urah slovenščine so dijaki tvorili besedila z naslovom Kolikor jezikov znaš, toliko veljaš, hkrati pa so tudi raziskovali nastanek in razvoj jezikovnih družin v Evropi. Podali so se na Larino jezikovno potovanje. Spoznali so veliko zanimivosti o evropskih jezikih. Nekatere od njih so si zapomnili in se jih trudili vnesti na pravilno mesto na karti Evrope. Spoznavali so, kako so si jeziki med seboj podobni. Med etimološko obravnavo besed so našli dokaze za to, da korenine naše jezikovne preteklosti segajo v praslovanščino in celo v indoevropščino. Posamezne izraze so odkrivali tudi v frazemih in dokazali, da le-ti resnično zlatijo slovenščino. Pomen frazemov je vedno prenesen, dijaki medijskega tehnika pa so jih vseeno ilustrirali dobesedno. Pri učenju tujih jezikov so se zabavali ob »lomilcih jezika« v angleščini, nemščini in slovenščini, se pogovarjali o pomembnosti znanja tujih jezikov, o enakovrednosti jezikov, o prevajanju besedil iz slovenščine v tuj jezik ali obratno ter na podlagi značilnih motivov na fotografijah ugotavljali evropske države. Dan jezikov je zašel celo k uram matematike. Tu je bil moto aktivnosti: MATEMATIKA JE UNIVERZALNI JEZIK, ki ga razumejo in uporabljajo vse civilizacije sveta ne glede na kulturo, religijo in spol. Dijaki so ob tem izdelali nekaj povzetkov samo s simboli.

Vse dejavnosti »niso ostale samo na jeziku«, na njih še danes opozarjajo plakati, ki bogatijo stene šolske avle.

Maja Ogrinc, prof. slovenščine