JA inovacijski kamp

JA inovacijski kamp

Z dijaki podjetniškega krožka smo se v sredo, 18.10., udeležili prvega letošnjega JA inovacijskega kampa, ki je potekal v Zrečah. Na kampu so dijaki ustvarjali v 18 mešanih skupinah in imeli priložnost spoznati tudi dijake iz drugih šol.  Sprva so spoznali vsebino krožnega gospodarstva, nadaljevali pa s temo odpadnih mobilnih telefonov, tablic ipd., na podlagi katere so razvijali svojo poslovno idejo. Podjetniški izziv pa je dal predstavnik podjetja ZEOS. V petek, 20.10., pa je dijake 2.A, 2. B in 3. A razreda v predavalnici višje šole nagovorila Maja Juršič, direktorica Zavoda za spodbujanje podjetnosti mladih. Poudarila je pomen pridobivanja podjetniških izkušenj v času šolanja in dijake seznanila z možnostmi vključevanja v različne podjetniške aktivnosti.