Obvestilo v zvezi z delom na daljavo

Obvestilo v zvezi z delom na daljavo

Spoštovani dijaki!

V času dela na daljavo vas prosimo, da dnevno vstopate v spletno učilnico in delate po navodilih učitelja. Ta je dolžan do ure, ko imate pouk na urniku, v spletno učilnico dati navodila za delo v tem dnevu. Vaša dolžnost je, da sledite navodilom učiteljev in izpolnjujete obveznosti, saj bo pridobljeno znanje osnova za preverjanje in ocenjevanje znanja.

KLJUB DELU NA DALJAVO SPREMLJAMO VAŠE VKLJUČEVANJE V POUK, ZATO DELO JEMLJITE RESNO IN RAVNAJTE ODGOVORNO.