SEZNAM POPRAVNIH IZPITOV – JESENSKI ROK, ŠOLSKO LETO 2020/21

SEZNAM POPRAVNIH IZPITOV – JESENSKI ROK, ŠOLSKO LETO 2020/21

IZPITI 17. 8. OB 8.00

PREDMET PROFESOR PROSTOR
KEMIJA prof. Korbar v 1. b

MATERIALNO KNJIGOVODSTVO

 

prof. Jakše v 3. b
MEDIJSKO OBLIKOVANJE prof. Paderšič, prof. Potočar v 3. c
GRAFIČNO OBLIKOVANJE prof. Rifelj v učilnici za GRO
NEMŠČINA

prof. Grmovšek

prof. Cilenšek

v 1. e

IZPITI 19. 8. OB 8.00

PREDMET PROFESOR PROSTOR
FIZIKA prof. Novak v 1. d
SLOVENŠČINA in PRODAJNO SPORAZUMEVANJE prof. Ramovš, prof. Kalčič v 3. d

IZPITI 20. OB 8.00

PREDMET PROFESOR PROSTOR
MATEMATIKA

prof. Udovč

prof. Plut

prof. Cimermančič

2. d, 1. d
ANGLEŠČINA prof. Malnar Bregar 1. b
EKONOMIKA POSLOVANJA Prof. Nemanič 3. b

RAZPORED PONAVLJANJ ZA POPRAVNE IZPITE

16. 8. od 9.00 do 11.00 17. 8. od 8.00 do 10.00

KEMIJA (PROSTOR 1. B)

 

MATERIALNO KNJIGOVODSTVO (PROSTOR 3. B)

 

NEMŠČINA (PROSTOR 1. E)

PRODAJNO SPORAZUMEVANJE (PROSTOR 3. C)

 

SLOVENŠČINA (PROSTOR 3. C)

 

MATEMATIKA:

 

PROF. CIMERMANČIČ (PROSTOR 2. B)

 

PROF. PLUT (PROSTOR 1. A)

 

PROF. UDOVČ (PROSTOR 2. D)

 

ANGLEŠČINA (PROSTOR 2. E)