Podelitev spričeval splošne mature

Podelitev spričeval splošne mature

USPEŠNI MATURANTJE SPLOŠNE MATURE 2021

Maturantje Ekonomske šole Novo mesto so kljub nenavadnim zadnjima dvema šolskima letoma, ki jih je zaznamoval  Covid-19 zelo uspešno opravili spomladanski rok splošne mature 2021. Uspešni so bili tako tisti, ki so opravljali splošno maturo v celoti, kot tisti, ki so poleg poklicne ma

ture opravljali en predmet splošne mature. Iskrene čestitke in srečno na nadaljnji življenjski poti!!!