Svetovni dan voda

Svetovni dan voda

V okviru projekta Voda so dijaki prvega letnika obeležili 22. marec – mednarodni dan voda. Po ogledu filma Zgodba Save so v delavnicah fotografirali vodo, pridobivali besedišče na temo voda v nemščini in angleščini, raziskovali reko Krko, slikovno prikazovali frazeme z besedo voda, pisali haikuje na temo voda, spoznavali kemijsko sestavo reke Krke, oblikovali digitalno predstavitev na temo voda, izdelovali plakate na temo voda, zbirali zgodovinska besedila o življenju ob Krki… Pripravili so tudi razstavo izdelkov v avli šole.