Iskrice sprememb: eno srce za nenasilje

Iskrice sprememb: eno srce za nenasilje

Na Ekonomski šoli Novo mesto smo v letošnjem šolskem letu  izvedli projekt Iskrice sprememb: eno srce za nenasilje. Izhodišče dejavnosti je bila misel, da je včasih kamen mehkejši od srca marsikaterega človeka, kar se skozi nasilje kaže tudi v šolah. Čeprav na šoli vodimo dolgoročni program proti nenasilju, smo čutili, da je potrebno skozi različne dejavnosti poudariti pomembnost dobrih medsebojnih odnosov in v projekt posebej načrtovano vključili dijake vseh letnikih in vseh programov.

Ob realistični Andersenovi pravljici Deklica z vžigalicami smo izpostavljali moč človekovih sanj in upanja, ki jih človeška brezbrižnost ne more premagati. Vsebino smo razumeli kot ostro kritiko tako in drugače hladnega sveta. Po branju in številnih pogovorih so nastale knjižne kazalke, ilustracije, plakati, taumatropi in slikofrci. Mnogo zapisov dijakov je zbranih v letošnji izdaji šolskega literarnega glasila Ekonom lon’c. Vsi dijaki so si ogledali tudi mladinske filme in gledališke predstave, katerih vsebina napeto portretira nestrpno in izjemno raznoliko sodobno družbo, v kateri je mali človek največkrat ogrožen, ustrahovan in prepuščen sam sebi ter človečnosti drugega. Na dejavnostih smo dijaki in profesorji začutili, da ni nič samo po sebi umevno in da moramo biti za razne danosti, ki jih mimogrede prejemamo, iskreno hvaležni. Kot posamezniki in kot skupnost smo zavzeli jasno stališče, da imamo do nasilja vseh oblik ničelno toleranco. Vsak od nas se mora potruditi in nasilje prepoznati ter se nanj odzvati ne glede na to, kdo ga povzroča ali kdo je v vlogi žrtve. Vsi, ki vstopamo v šolski prostor, smo enakovredni. Pri doseganju naših ciljev so nam za zgled srčna dejanja velikih ljudi, ki v svet širijo pozitivne vrednote.

Vse opisano smo 7. februarja poudarili tudi na zaključni prireditvi, na kateri se nam je pridružila tudi slavnostna gostja Vlasta Nussdorfer. Skozi pogovor, v katerem je predstavila svoje delo in vrednote, je dijakom položila na srce, naj dajejo vse od sebe za lepše sobivanje vseh nas. Ob koncu programa, ki so ga zaznamovale izbrane besede, dramatizacija deklice z vžigalicami ter petje in ples, je predsednica dijaške skupnosti gostjo presenetila in ji predala zbrane prostovoljne prispevke, s katerimi smo na šoli prižgali prvo iskrico sprememb, da bi vsaj malo prispevali pri ustvarjanju lepšega jutri za tiste, ki pomoč potrebujejo.