POVABILO k sodelovanju na natečaju EVROPA V ŠOLI

POVABILO k sodelovanju na natečaju EVROPA V ŠOLI

V tem šolskem letu se natečaj osredotoča na 6. cilj trajnostnega razvoja – čista voda in sanitarna ureditev. Natečaj zato nosi naslov Brez modre ni zelene, brez vode ni življenja.

Temeljni cilji natečaja so prispevati k ustvarjalnemu soočenju z družbenimi problemi, s katerimi se spopadamo doma, v Evropi in svetu, ter krepitev medsebojnega razumevanja, strpnosti in solidarnosti. S pridobivanjem novih znanj in vedenj ter spodbujanjem kritičnega odnosa do dogajanj v ožjem in širšem okolju si želimo v okviru natečaja prispevati k razvijanju ustvarjalnosti, zmožnosti samostojnega, kritičnega mišljenja in presojanja mladih.

Poleg tega je cilj natečaja tudi spodbujanje doživljanja in izražanja na vseh področjih umetnostnih zvrsti – na jezikovnem, likovnem, fotografskem in video področju, mladi pa lahko ustvarijo tudi svojo spletno stran.

O vsebinskih smernicah za lažje ustvarjanje in pomembnih datumih si preberite v publikaciji za leto 2021/2022, v kateri so objavljeni tudi nagrajenci lanskega natečaja.

PUBLIKACIJA 2021_2022