V Prešernovem gledališču Kranj

V Prešernovem gledališču Kranj

V sredo, 8. maja, so si dijaki 4. letnika smeri ekonomski in medijski tehnik v Prešernovem gledališču v Kranju ogledali predstavo režiserja Jerneja Lorencija, nastalo po Vorančevi noveli Boj na požiralniku.

Umetnikova postavitev pretresljive zgodbe o Dihurjevi družini na oder je nepričakovana, drugačna in tudi provokativna. Gledalci smo iz dogajanja, ki prikazuje družino v stalnem boju za preživetje na težki, blatni zemlji, zaznali, kakšne posledice je to pustilo na ljudeh, da so potem izkazovali krutost tudi do družinskih članov in živali. Ta lastnost je se je v junakih začela kazati predvsem zaradi stiske in nemoči in se je kot zla usoda prenašala iz roda v rod.

Dijaki so v pogovoru kasneje priznali, da je zgodba Dihurjeve družine aktualna še danes, vendar žal v bolj prikriti obliki. Vseeno sporočila ne smemo doživljali le kot tragičnega; očetovo smrt se da razbrati tudi kot zamenjavo generacij, izguba lastnega doma pa za potomce ustvarja pogoje za družbeni revolt in s tem perspektivo za boljše življenje.